Följ oss på facebook!

Följ oss på facebook!

Nu kan du följa Uppvidingehus på Facebook. Där kan du få information om något händer eller när vi har ett evenemang, få smarta tips till hemmet och följa våra medarbetares vardag på jobbet. 

Du hittar oss här https://www.facebook.com/uppvidingehus.