Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning

Just nu pågår en hyresgästundersökning där du har möjlighet att tycka till och påverka ditt boende. Undersökningen görs av företaget Origo Group. Utskicken av enkäterna sprids ut över hela året. Det innebär en enkät per år till varje hushåll fast vid olika tidpunkter.

Ta chansen att framföra dina synpunkter!