Hyreshöjning

Hyreshöjning

Hyresförhandlingen är klar och hyreshöjning gäller fr.om 1 april och höjs enligt nedanstående fördelning:

1ROK  kallhyra 45kr/mån      95kr/mån                          

2ROK  kallhyra 60kr/mån      115kr/mån            

3ROK  kallhyra 70kr/mån      125kr/mån

4ROK                                    140kr/mån

5ROK                                    160kr/mån

6ROK                                    180kr/mån