Ny hyra

Ny hyra

Efter förda förhandlingar med Hyresgästföreningen Sydost enades parterna om följande uppgörelse för tiden 2015.01.01-2015.12.31. Varm- och kallhyran höjs med 11:50 kr/kvm och år. Hyran för förhandlingsbara lokaler höjs med 1,45 %.