Bostadsansökan

För att kunna söka bostad hos oss ska du vara registrerad i systemet och ha inloggning på vår hemsida. Du hamnar då i vår bostadskö och får köpoäng enligt det datum som du registrerar dig, 1 dag=1 poäng.

Dina uppgifter behandlas enligt GDPR.

Alla lägenheter som går att hyra hos oss publiceras under "lediga bostäder". Hittar du något som passar klickar du på den specifika lägenheten och trycker på rutan som heter "anmäl intresse". När ansökningstiden har gått ut så skickar vi ett erbjudande till de fem som har högst köpoäng och om du är en av dem får du ett mejl om att logga in och välja att tacka "ja" eller "nej" till lägenheten inom ca en vecka. Tänk på att om du har fått erbjudande och tackat nej 3 gånger så blir du spärrad för nya erbjudande i 6 månader. När vi ser vilka som tackat "ja" kollar vi upp din betalningsförmåga och att du inte har några gamla hyresskulder.

Vi kräver borgen när tveksamheter finns gällande betalningsförmågan som t.ex. skuldsaldo hos kronofogden, för låg inkomst eller om du inte fyllt 18 år. Sedan får du givetvis titta på lägenheten innan du ger ditt slutgiltiga svar om du vill ha den. Om både ni och vi är nöjda med allt skriver vi kontrakt på lägenheten.  

Hyresgästen bör ha gällande hemförsäkring.

Hyreskontrakt

Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt boende. Därför upprättas alltid ett hyreskontrakt. Hyreskontraktet är en viktig handling och anger vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst och uppsägningstiden när du ska flytta. Det är en personlig handling och får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens medgivande. Är ni två som ska hyra ska båda stå med på kontraktet.

Borgensförbindelse

Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att hyresgästen fullgör sina förpliktelser. Den som går i borgen kallas för borgensman. Att gå i borgen såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen om hyresgästen försummar sin betalningsskyldighet. Främst avses hyresbetalning men också ersättning för skador i lägenheten.

Borgensmannen har möjlighet att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid. Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagande började gälla.

Andrahandskontrakt

Om du har hyresvärdens skriftliga medgivande, får du upplåta din lägenhet i andra hand. Andrahandsuthyrning är tillåten under begränsad tid(max 6 månader), om du t.ex. ska studera eller arbeta på annan ort, göra en långresa eller prova på ett samboförhållande. Den som utan hyresvärdens medgivande upplåter sin lägenhet, riskerar förlora sitt hyreskontrakt.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst alltid ansvarar för att hyran betalas i tid, samt för skador i lägenheten och störningar som förorsakas av andrahandshyresgästen.

Den som bor i andra hand har inte automatiskt rätt att överta ditt förstahandskontrakt.