Flytta in

 

 

Du har rätt att flytta in den dagen som hyresavtalet börjar gälla – om inget annat har avtalats med den som flyttar ut och hyresvärden samtycker till detta. Om första dagen i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag så får du flytta in nästkommande vardag.

Hyran

Med kontraktet följer första hyresavin. Där kan du se när hyran senast ska vara betald, dvs. på förfallodagen. I fortsättningen skickas avin ut varje månad. Du har möjlighet att få avin som e-faktura eller betala via autogiro.

Nycklar

Nycklarna kvitteras ut på fastighetsskötarkontoret mot uppvisande av kvitto på betald hyra. I Lenhovda avhämtas nycklarna istället på huvudkontoret. 


Extra nycklar beställs alltid genom Uppvidingehus på hyresgästens bekostnad. 


Du är själv ansvarig för att hålla ordning på dina nycklar. Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka den dag du flyttar ut. Saknas någon nyckel måste cylinderbyte ske, vilket för närvarande debiteras med 2.200 kr(om man har fler cylindrar debiteras man dessutom 800 kr extra/cylinder) Borttappad iLOQ-nyckel kostar 700 kronor/nyckel. 

 

Elavtal

Vi har ett avtal med Eon vilket innebär att vi registrerar din inflyttning så att du har el från första dagen.

 

Hemförsäkring

Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att du omgående tecknar en sådan. En hemförsäkring ger ett bra och billigt skydd för dig och din egendom, om du råkar ut för brand, stöld eller andra skador. Den gäller också för skador i källar- och vindsförråd. Om du redan har giltig hemförsäkring, kolla att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort.

OBS! Hyresvärdens försäkring täcker enbart skador på själva byggnaden, alltså inte hyresgästens lösöre.

Förråd

Till lägenheten hör källar- eller vindsförråd. Hyresgästen ansvarar själv för låset. Obs! Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom eller värdesaker i förrådet.

Helt och rent vid inflyttning

Det är viktigt att du omgående hör av dig till oss om du upptäcker några tekniska brister eller inte är nöjd med städningen, så att vi omgående kan besiktiga och åtgärda detta. Du kan inte få ersättning om du själv städat lägenheten eller åtgärdat felet utan vår vetskap.

Allvarliga fel i lägenheten eller huset

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid. 


 Vid akuta fel efter ordinarie arbetstid, ring jouren, 0708-535400.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se)