Ordningsregler

 

För att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende, följer här några ordningsföreskrifter, som alla ska/bör följa.

 

Balkong/Uteplats

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några regler:

 

 • Det är inte tillåtet att skaka mattor, filtar eller liknande från balkongen.
 • Att ha blommor på balkongen är trevligt, men av säkerhetsskäl ska blomlådorna hänga på insidan av balkongräcket. Se också till att det inte droppar ner till grannen när du vattnar blommorna.
 • Du får gärna grilla på balkongen/uteplatsen om du använder elektrisk grill. Kol- och gasolgrillning är endast tillåten på gården, så länge det inte stör dina grannar.
 • Eftersom fågelmat kan locka till sig skadedjur som råttor och möss och stora fåglar som smutsar ner så får du inte mata fåglar ifrån din balkong eller uteplats.
 • Om du får snö på din balkong och vill skotta undan, se till att den inte hamna på balkongen under. 

 

Bostadsområdet

Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent genom att lägga papper och annat skräp i papperskorgarna. Visa hänsyn vid eventuell bilkörning som endast är tillåten för av- och pålastning.

Uppvidingehus är som markägare ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, pooler och liknande som ställs upp på gemensam mark. Detta är oavsett om det är hyresvärden eller hyresgästerna som har ställt dit utrustningen. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt så kan vi inte heller ta ansvar för detta. Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknande anordningar på vår mark.

 

Entré och trapphus

Entré och trapphus ska kännas välkomnande. Trapphuset ska vara helt fritt från skrymmande föremål såsom cykel, barnvagn, rullator, pulka och andra leksaker. Soppåsar ska lämnas direkt på anvisad plats. Detta är väldigt viktigt p.g.a. brandrisk och att det ska vara lätt att ta sig fram för alla och speciellt viktigt av säkerhetsskäl som t.ex. när personal från räddningstjänsten behöver komma fram. 
Samma regler gäller för att underlätta trappstädningen. Önskar ni en egen dörrmatta, ska denna placeras innanför den egna lägenhetsdörren. Alla skor m.m. ska placeras innanför lägenhetsdörren.
Med hänsyn till dina grannar och av brandsäkerhetsskäl, är rökning inte tillåten i entréer och trapphus och inte heller i övriga gemensamma utrymmen. 
För allas trivsel, hjälp till att hålla ordning i entrén och trapphuset!

Fest

Självklart är det tillåtet att ha fest ibland, men du har många grannar att ta hänsyn till när du bor i lägenhet. Sätt i god tid upp ett meddelande på anslagstavlan, eller prata gärna med dem. Tänk på att både musik och röster hörs genom väggarna och kan störa fler än du tror. Det är alltid du som lägenhetsinnehavare, som har ansvaret, även om det är dina gäster som stör. Detta gäller både i lägenheten, trapphuset, på gården o.s.v.

 

Visa hänsyn – det ska vara lugnt i huset mellan kl. 22.00 – 06.00.

 

Garage och parkering

Får endast användas för parkering av bilar i kördugligt skick. Inte för reparation eller biltvätt.

 

Husdjur

I våra lägenheter är det tillåtet att ha husdjur så som hundar, katter, fiskar och fåglar, under förutsättning att du tar väl hand om dem så att de inte stör dina grannar. Har du hund ska den alltid hållas kopplad på allmän plats och rastas på lämpliga ställen, inte på området. Om det händer en olycka, se till att plocka upp efter hunden och lägg avfallet i för ändamålet avsett kärl. För kattägare är det viktigt att se till att katten inte springer lös och förorenar i trapphuset och i barnens sandlådor. Om husdjuret gör åverkan i lägenheten blir man ersättningsskyldig.

 

Skadedjur/insekter

Har du otur kan du få in skadeinsekter i lägenheten. Dessa trivs inte i rena och torra utrymmen. Det är därför viktigt att städa noggrant överallt.

 

Uppvidingehus har avtal med Anticimex när det gäller bekämpning av insekter t.ex. vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, silverfisk, getingar, myror m.m.

Felanmälan görs direkt till Anticimex på tel. 0470-711343. Förekommer råttor och möss, kontakta oss


Som hyresgäst hos oss är denna service kostnadsfri.

 

Störande

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. En del människor blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. För att alla ska trivas måste man ta hänsyn till varandra. Du har naturligtvis rätt att leva ett normalt liv, röra dig fritt, tala och spela musik m.m. men tänk på att mellan kl. 22.00- 06.00 måste du visa extra mycket hänsyn. Har du gäster, är du som lägenhetsinnehavare, alltid ansvarig att de inte stör på något sätt.

 

Om du upplever att dina grannar stör, tag i första hand kontakt med den eller de som stör och tala om på ett lugnt och vänligt sätt att du blir störd. Ofta är den som orsakar en störning inte medveten om att andra blir störda. Om orsaken till störningen är av allvarligare karaktär, kontakta då polisen. I efterhand får du också göra en anmälan till oss, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder. Givetvis kan du vara anonym mot den som stör. 


Vi vill att ni känner förtroende för oss som hyresvärd och att ni kontaktar oss om ni har problem med era grannar. Det är inte meningen att någon ska behöva flytta på grund av en störande omgivning.

 

Tvättstugan

Att dela tvättstugan med grannarna fungerar utmärkt - om du visar hänsyn och följer några enkla regler.

 • Respektera tvättiderna. Kom ihåg att avboka om du får förhinder, och sätt inte upp fler tider än du behöver.
 • Tvätta endast på din egna tid.
 • Var klar med din tvätt på utsatt tid.
 • Vi rekommenderar att tvättpåse används vid tvätt av bh med bygel.
 • Tvätta aldrig mattor i maskinen.
 • Rengör maskin och tvättmedelsfack. Lämna tvättluckorna öppna!
 • Rengör filtret i torktumlaren samt ta bort damm ur torkskåpet.
 • Torka av golv och bänkar när du är klar. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den!

Vid fel i tvättstugan, logga in på mina sidor på www.uppvidingehus.se och gör en "Serviceanmälan fastighet".