Uppsägning

 

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. På kontraktets baksida finns ett formulär du kan använda. Även annan skriftlig uppsägning godkännes, såsom uppsägning via hemsidan, mejl till info@uppvidingehus.se eller brev. Ange då namn, personnummer, adress, telefon dagtid, önskat utflyttningsdatum, samt din nya adress. Skriv under och skicka eller lämna in till huvudkontoret. 


OBS! Är ni två personer som står för kontraktet måste båda skriva under uppsägningen för att den ska gälla. 
Uppsägningstiden är tre kalendermånader om ditt hyreskontrakt inte anger något annat. Detta gäller även garage och förråd. Om du t.ex. vill flytta ut den 30 juni, måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 31 mars. 
Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 kalendermånad. Detta gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter det att hyresgästen avlidit. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid. Den som säger upp lägenheten måste vara dödsbodelägare. 


Vid avflyttning till äldreboende/servicehem gäller en månads uppsägningstid. 
När vi mottagit din uppsägning får du en skriftlig bekräftelse från oss.

 

Lägenhetsvisning

När du har sagt upp ditt hyreskontrakt är du enligt lag skyldig att visa lägenheten för nya sökande, som då tar kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

 

El-abonnemang 

Uppvidingehus har E.ON som elleverantör. Vi meddelar E.ON dina personuppgifter.