Vad får du göra själv?

 

 

Måla och tapetsera

Din lägenhet renoveras av oss med jämna mellanrum enligt vissa intervall. Du kan också få din lägenhet renoverad i förtid, men då måste du betala för den tid som kvarstår av intervallet.

Du har även rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet, men kontakta vår besiktningsman innan. Alla arbeten måste utföras på ett fackmannamässigt sätt med färger och mönster som hyresgäster i allmänhet kan godta. I annat fall kan du bli ersättningsskyldig för kostnaden att återställa lägenheten när du flyttar.

 

Extra utrustning

Kontakta alltid hyresvärden innan du installerar diskmaskin eller tvättmaskin i din lägenhet. Det är viktigt att maskinen blir korrekt installerad. En diskmaskin förorsakar ofta problem med läckande kopplingar och ibland stora vattenskador som följd.

 

Nya lägenheter brukar vara förberedda för anslutning av diskmaskin. I äldre hus kan en bänkdiskmaskin vara ett bättre alternativ. Tänk också på att det måste finnas jordat uttag. Var uppmärksam på vattenläckage och att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag. Ha alltid vattenkranen avstängd när maskinen inte används!

 

Anlita därför alltid en behörig installatör. Om det uppstår en skada på lägenheten på grund av felaktig installation, blir du som hyresgäst ersättningsskyldig.

 

Egen ”annan” utrustning

Om du ska flytta ut och själv anskaffat t.ex. heltäckningsmatta, persienner, ”tittöga” osv. bör du komma överens med den inflyttande hyresgästen om att överta/köpa utrustningen. Om den nya hyresgästen inte accepterar detta, är du skyldig att återställa eventuella skador som uppkommit i samband med borttagandet, eller också godtar både du och den nya hyresgästen att utrustningen är kvar utan att det kostar något. Som inflyttad hyresgäst bör du tänka på att det framtida återställningsansvaret och eventuella kostnader kan överflyttas till dig. Kontakta oss för att höra vad som gäller.

 

Parabolantenn

Eftersom alla våra lägenheter är fiberanslutna är det inte aktuellt med egen parabolantenn.