Bostadsansökan

Du som söker bostad hos Uppvidingehus eller vill byta lägenhet skall fylla i en ansökan på mina sidor. Du hamnar då i vår bostadskö och får köplats enligt det datum din ansökan ankommer till oss.Dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Innan vi tecknar kontrakt undersöker vi din betalningsförmåga, om du har hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar som kan påverka kommande hyresbetalningar. Vi gör en bedömning av din inkomst, för att se om den verkar rimlig i förhållande till hyran för den lägenhet du söker. Vi kräver borgen när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi, eller om du inte fyllt 18 år. Vi kan också behöva kontakta tidigare hyresvärd för att kontrollera skötsamheten i boendet.

Hyresgästen bör ha gällande hemförsäkring.

Hyreskontrakt

Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt boende. Därför upprättas alltid ett hyreskontrakt. Hyreskontraktet är en viktig handling och anger vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst och uppsägningstiden när du ska flytta. Det är en personlig handling och får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens medgivande. Är ni två som ska hyra ska båda stå med på kontraktet.

Borgensförbindelse

Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att hyresgästen fullgör sina förpliktelser. Den som går i borgen kallas för borgensman. Att gå i borgen såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen om hyresgästen försummar sin betalningsskyldighet. Främst avses hyresbetalning men också ersättning för skador i lägenheten.

Borgensmannen har möjlighet att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid. Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagande började gälla.

Andrahandskontrakt

Om du har hyresvärdens skriftliga medgivande, får du upplåta din lägenhet i andra hand. Andrahandsuthyrning är tillåten under begränsad tid, om du t.ex. ska studera eller arbeta på annan ort, göra en långresa eller prova på ett samboförhållande. Den som utan hyresvärdens medgivande upplåter sin lägenhet, riskerar förlora sitt hyreskontrakt.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst alltid ansvarar för att hyran betalas i tid, samt för skador i lägenheten och störningar som förorsakas av andrahandshyresgästen.

Den som bor i andra hand har inte automatiskt rätt att överta ditt förstahandskontrakt.