Hyresinbetalningar

Hyran ska alltid betalas månadsvis i förskott, dvs. du betalar vid varje månadsslut för kommande månad. Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid för att undvika onödiga kostnader. Att återkommande betala hyran för sent kan innebära att hyreskontraktet sägs upp. Om du av någon anledning blir efter med hyran, kontakta oss genast, för att eventuellt få anstånd eller avbetalning. 

Betala helst hyran på den avi vi lämnat ut eller via autogiro. Om du betalar hyran via Internet, kontrollera att OCR-numret blir rätt. Tänk också på att varje betalning har olika OCR-nummer! 
Om du betalar via vårt bankgiro 511-1497, ange alltid fakturanummer och namn eller kundnummer. 

Om du inte fått eller tappat bort din hyresavi, kan du kontakta oss via telefon eller mail, så skickar vi en ny avi eller hjälper dig med OCR-numret.

 

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt för dig att betala hyran – helt kostnadsfritt
Med autogiro blir hyran alltid betald i rätt tid - varken för sent eller onödigt tidigt. Beloppet dras från ditt konto på förfallodagen, som är sista vardagen i månaden. 

Viktigt är att se till att det finns pengar på kontot som täcker hela hyran. Om något fattas dras inget och du måste då själv betala in hyran. 

Kontakta oss för mer information, så skickar vi ut en autogiroanmälan. 

Du kan självklart när som helst stoppa en betalning eller återkalla ditt medgivande genom att meddela oss senast 6 dagar före överföringsdagen.

 

Kravrutin

Det är Intrum Justitia som handlägger vår bevakning av försenade hyresinbetalningar. 
Är inte hyran betald i tid får du ett inkassokrav. Inkassoavgift tillkommer och dröjsmålsränta debiteras tills betalning skett. 

OBS! Vi sänder inte ut någon påminnelseavi. 

Om hyran ändå inte betalas ansöks om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och nya avgifter läggs till skulden. 
När betalningsföreläggandet har mottagits har du tre veckor på dig att betala hela skulden och därmed återvinna hyresrätten (återvinningsfrist). Om skulden ändå inte betalas är hyresrätten förverkad och du kommer att bli vräkt från lägenheten. Hyresskulden hamnar sedan hos Intrum Justitia för långtidsbevakning och framöver kommer obetald skuld att öka på grund av uppräknad ränta.