Hyreshöjning 2021

 

Hyresförhandlingarna är nu färdiga så höjningen kommer att bli på aprilhyran. Det blir 1,35 % för alla utom nybyggnationerna.

 

Även ni med autogiro kommer att få en hyresavi för att se vilket belopp som kommer att dras ifrån ert konto framöver.