Snöberedskap

Fr.o.m vecka 49 har vi snöberedskap under helgerna. Vi följer kommunens rekommendationer som innebär:

*Snödjup ska uppnå 7 cm innan skottning påbörjas.

*Vid snödjup under 15 cm maskinskottas endast prioriterade områden.

*Frosthalka eller underkylt regn bekämpas efter behov.

*Vid snödjup 15 cm eller mer ska maskinskottning ske på hela området.