Viktig info p.g.a. skyfall i kommunen

Eftersom vi har haft kraftiga skyfall i kommunen så är det viktigt att ni kontrollerar era förråd och garage, så att det inte har blivit översvämning. Om ni upptäcker att det har skett, så ska ni kontakta fastighetsskötarna på respektive ort.