Historia

Den 16/8 1971 beslutade kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun att företagen Stiftelsen Värendshem, Stiftelsen S:t Olof, Åseda, Stiftelsen Dackehus, Klavreströms Bostadsrättsförening, Norrhult, Bostadsstiftelsen Lenhovdahus, Lenhovda och Bostadsstiftelsen Älgen, Älghult skulle sammanläggas till ett aktiebolag genom att företagen överförde sin verksamhet till AB Uppvidingehus.

 

AB Uppvidingehus övertog samtliga företagens ägda tillgångar den 1/1 1972. När sammanslagningen var klar ägde Uppvidingehus sammanlagt 793 lägenheter, 32 lokaler och 126 garage.